dimecres, 31 d’octubre de 2012

QUÈ SABEM DELS RIUS?

 

  POSSIBLES PREGUNTES PER AL CONTROL DE DIMARTS. PREPARA-LES BÉ.

        
         1. Defineix què és un riu. On neix, on desemboca.
  2. Quins són els vessants fluvials de la península ibèrica? On desemboquen els seus rius?
  3. Explica les característiques dels rius del vessant mediterrani.
  4.Per què els rius del vessant cantàbric són rius curts?
  5. Els rius del vessant atlàntic es classifiquen en tres grups. Digues quins.
  6. Quins són els rius més llargs de la Península? Per què?
  7. Hi ha una relació entre el cabal d’un riu i el clima? Justifica la teva resposta.

divendres, 26 d’octubre de 2012

JA TENIM DELEGADES!

 
Aquest any, hem triat els/les delegats/des de curs. Es van presentar: n'Aida, n'Álvaro, en Julio Cabezas , en Julio Cansado, n'Anna, na Maria Madrid, na Sandra i en Damià.
N' Anna va quedar delegada i na Maria M. va quedar subdelegada.
I per cert, aquest any hem canviat el nom de la classe . Els tres noms finalistes van ser: ELS M&M,MF FOREVER I ELS M&M FOREVER.
Però, per majoria, va guanyar MF FOREVER.

                                                       Javier i Francisco